در قرن حاضر توسعه سریع و لحظه ای تکنولوژی ، بخصوص در زمینه امنیت با رویکرد علم دیجیتال ، ضرورت وجود کارشناسان ، با سابقه طولانی و تجربه استفاده از تجهیزات قدیمی و آنالوگ ، آشنا به تهدیدات متصور و تاثیر گذار و مسلط به علم روز و تجهزات متنوع موجود در اقسا نقاط جهان، بعنوان مثلث توانمندی شرکت ها ، از جایگاه  ویژه ای برخوردار می باشد و این شرکت با بکار گیری کارشناسان بنام و با سابقه بیش از دو دهه در این رشته  سعی در ایجاد مرکزی قوی در بخش طراحی و نیازسنجی ، تامین تجهیزات ، آموزش  و پشتیبانی با گرایش های  نظارت تصویری(CCTV)، سیستم کنترل دسترسی نفر و خودرو (Access control) ، سامانه پلاک خوان (پارکینگ ، شهری و ثبت تخلف) ، سیستم جایاب خودرو و نفر(AVL) ، تجهیز سالن های همایش ، مدیریت بحران و مانیتورینگ ، ایجاد شبکه های ارتباطی (اکتیو و پسیو)، ایجاد مراکز داده(Data Center) و ...
جستجو